Sammanfattning av årsmötet

Sammanfattning av årsmötet

Sammanfattning av årsmötet

Söndagen den 26 februari genomfördes Lommaryds IFs årsmöte. Här nedan har vi sammanfattat en del av det som beslutades samt vår verksamhetsberättelse för det gångna året. Ordförande Ulf Holgersson var sjuk och mötet leddes istället av kassör Arvid Rydberg. Sekreterare var Wilma Johansson.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen fick ansvarsfrihet efter revisorernas berättelse och rekommendation.

Val av styrelseledamöter, 2 år:

Wilma Johansson, omval

Tommy Carlsson, omval

Klara Löfqvist, nyval

Val av styrelseersättare, 1 år:

Amelie Larsson, omval

Maria Ström, omval

Val av ordinarie revisorer, 1 år:

Helena Neij, omval

Anne-Louise Björklund, omval

Val av revisorsersättare, 1 år:

Anna Torstensson, omval

Val av fotbollssektionen, 1 år:

Tommy Karlsson (sammankallande), omval

Niklas Fridh, omval

Åsa Löfqvist, omval

Tobias Axelsson, nyval

Malin Andersson, nyval

Två representanter från damlaget som väljs av spelarna (godkänt beslut från årsmötet), nyval

Val av motionssektionen, 1 år:

Lars-Erik Widell (sammankallande), omval

Märit Widell, omval

Ninna Ström, omval

Anna Torstensson, omval

Doris Malvefors, omval

Rolf Lax, omval

Wivianne Whalström, omval

Tuula Lindahl, omval

Anne-Louise Björklund, omval

Val av Damsektionen, 1 år:

Berit Sundell (sammankallande), omval

Märit Widell, omval

Val av marknadskommittén, 1 år:

Lars-Erik Widell (sammankallande), omval

Johan Fridh, omval

Petter Larsson, omval

Emma Holgersson, omval

Stefan Gustavsson, omval

Niklas Fridh, omval

Magdalena Brandt, nyval

Val av fastighetsansvarig,1 år:

Ulf Holgersson

Val av sponsorgruppen, 1 år:

Lars-Erik Widell (sammankallande), omval

Johan Fridh, omval

Simon Löfqvist, omval

Erik Lax, omval

Val av medlemsansvariga, 1 år:

Wilma Johansson, omval

Arvid Rydberg, omval

Val av aktivitetsstödsansvarig, 1 år:

Wilma Johansson, omval

Arvid Rydberg, omval

Val av ansvarig för ungdomslotteriet, 1 år:

Johan Löfqvist, omval

Mediaansvarig, 1 år:

Petter Larsson, nyval

Val av valberedningen, 1 år:

Mötet beslutade att posterna får förbli vakanta.

Val av plankommittén, 1 år:

Per Holgersson, omval

Stefan Palmér, omval

Medlems- och deltagaravgifter 2024

Årsmötet beslutade att medlemsavgifter för 2024 ska vara samma som 2023, d.v.s. 200 kr/person och 400 kr/familj. Deltagaravgiften för seniorspelare höjs 2024 till 600 kr/person.

Lommaryds IFs verksamhetsberättelse 2022

Året efter pandemin, där man hoppades att allt skulle återgå till det normala men så var inte riktigt fallet. Vi började året med att hälsa Magdalena Brandt välkommen till styrelsen som ersättare för Malin Andersson. Rollerna i styrelsen var som följande: Ulf Holgersson som ordförande, Tommy Carlsson som vice ordförande, Wilma Johansson som sekreterare, Petter Larsson som vice sekreterare, Arvid Rydberg som kassör och Johan Fridh samt Magdalena Brandt som ledamöter. Vi har haft 10 styrelsemöten under året och vi har blandat mellan fysiska och digitala möten. Medlemsantalet i föreningen har varit ungefär 220 till 240 medlemmar. På grund av lågkonjunkturen har vi varit lite passiva i våra investeringar då råvarupriserna blivit dyrare.

Fotbollsåret i korthet:

Damlaget har under 2022 spelat i division 4. Christo Bimuala tog över rollen som huvudtränare i början av året. Han assisterades av Tina Arvåsen som även var stöd för de yngre tjejerna från tidigare F07 laget som tog klivet upp i damlaget. Under försäsongen var målen höga och träningarna hårda. Träningsmatcher spelades mot division tre lag där motståndet var jämt. I början av april var laget på det tidigare uppskjutna träningsläger i Göteborg vilket var givande. Känslan var att säsongen skulle gå bra. Tyvärr åkte en del nyckelspelare från truppen på skador tidigt på våren eller flyttade till annan ort vilket gjorde att de unga tjejerna behövde ta klivet in i A-lagstruppen. Vid det här laget var de gamla damlagsspelarna inte så samspelta med de unga tjejerna vilket gjorde att resultaten under våren inte utföll som önskades. Stämningen blev alltmer spänd i truppen och det kändes som att huvudtränaren tappade tron på laget. Träningskvalitén blev sämre jämfört med försäsongen. I slutet av spelåret började laget spela ihop sig vilket ledde till någon vinst, vilket var viktigt för lagmoralen. Under de sista matcherna klev även Alfred Palmer in som assisterande tränare för att hjälpa Christo. Det har varit ett tuffare år mentalt för damlaget men i slutändan tror vi att de växt av motgångarna. Den största elogen bör ges till tjejerna från tidigare 07-laget där samtliga gjort en väldigt stor individuell utveckling under året. Varken Christo, Tina eller Affe har valt att stanna kvar som tränare under nästa säsong. I början av det nya året blev det fastställt att Christian Hansen.

Flickor födda 08 har under året tränats av Åsa Löfqvist, Sofia Fagerström och Niklas Eriksson. Tjejerna har spelat en 9-mannaserie och varit 14–15 stabila spelare under säsongen. Tränarna är väldigt nöjda med den höga träningsnärvaron. Målsättningen under året var att ha så kul som möjligt samt att spelarna skulle utveckla spelet. De hade inte något specifikt mål vad gäller placering men de hoppades på att det skulle gå så bra som möjligt. I slutändan hamnade de i mitten av tabellen vilket de är väldigt nöjda med. Spelarna har under året utvecklat en högre spelförståelse och en stark laganda.

F10 var under säsongen 2022 ett gott och fotbollsälskande lag med ca 15 tjejer i åldrarna födda 2009, 2010, 2011. De spelade i serien NV Gul, 7-manna. I april hade de ett träningsläger med övernattning på Norvalla för att få ihop känslan ”laget före jaget”. Målsättningen var att ha roligt ihop genom att träna och spela matcher med glädje och utvecklas både individuellt och som lag. Målsättningen uppfylldes men dock med några spelaravhopp och några fina nyförvärv. Det har förekommit vinster, förluster och oavgjorda matcher i blandad kompott. Alltid med en enorm kämpainsats. Tränare har under säsongen 2022 varit Anna Sjöberg och Malin Andersson.

Våra knattar är födda mellan 2016 till 2018 och har i år tränat på både vår- och höstsäsongen. Ca 8 tillfällen på våren och 8 st på hösten. Antalet deltagare har varierat, de snittar på ca 12–13 deltagare men varit 18 som flest. Tränare har varit Johan Fridh, Niklas Fridh och Helen Piel. Träningarna har hållits söndagar kl. 10. Övningarna har varit blandade med mycket innehåll av boll och lek. Leken har varit ett viktigt inslag där vi haft strålande hjälp av Helena. Hon kommer dessvärre inte var delaktig på knatteträningarna under 2023 och vi vill rikta ett stort tack till henne för hennes hjälp. Tobias Axelsson kommer att delta i hennes ställe.

Kommittéåret i korthet:

Ca 100 medlemmar var tillsammans med och bidrog till att vi kunde genomföra årets marknad. Inför marknaden hade vi ca 50 inbokade knallar och på dagen landade vi på ca 75 st vilket är något färre än vi haft tidigare. Trots det är vi väldigt nöjda med att ha lockat så pass många efter två inställda år. Vi uppskattade att vi hade 4500–5000 tusen besökare under de intensiva marknadstimarna mellan kl. 08.00 – 14.00. Marknadsvädret kunde inte varit mycket bättre om man tittar på antalet besökare. Stämningen var god och som någon besökare beskrev det: ”Vilken fantastisk kommers det är i folkvimlet”.

Som alltid kämpar med är att locka till oss nya knallar som har ett intressant sortiment som inte redan finns på marknaden. Detta jobbar vi aktivt med varje år. Utmaningen blir inte lättare av att antalet knallar blir allt färre. Återblickar vi ca 10 år hade vi ungefär 100–110 knallar och dessvärre kommer vi nog inte uppnå de siffrorna igen. Totalt sett är vi väldigt nöjda med utfallet av marknaden för 2022. Vi hade intäkter på nästan 143 000 kr vilket ökade rejält jämfört med 2019 då vi inte hade något bra marknadsväder. Vädret är en viktig faktor för vårt resultat kan man enkelt konstatera. Det goda resultatet är ett bevis på att marknaden har en viktig funktion i vår förening och vi är väldigt glada och tacksamma för att folk vill återbesöka marknaden igen efter två års uppehåll.

Motionskommittén har varit aktiva under året och anordnat tipspromenader varannan söndag i Hullaryd. Det har totalt uppgått till ca 14st tillfällen fördelat mellan vår och höstsäsong.

Damkommittén har inte varit aktiv under året.

Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar, sponsorer, vänner och eldsjälar som alla bidrar till att föreningen fortlever och frodar. Tillsammans kan vi fortsätta vårt arbete där vi betonar en aktiv vardag för alla åldrar.

Vänliga hälsningar,
Lommaryd IFs styrelse

Våra sponsorer

ICA Supermarket Lönnen - Lövsta Trähus

AB Bröderna Lax - Agge & Oskars Rör AB - Aneby Buss & Taxi AB - Aneby Renhållning AB - Anebyhusgruppen AB - Attends Healthcare AB - Bygg och Mark Höglandet AB - Coop Aneby - DB-Bostäder - Däckservice i Aneby AB - Druvan's Gruppen AB - E. Lax Fastigheter AB - EKA Skog AB - Ekonomibyrån i Tranås AB - Fridhs Elektriska Aneby AB - Håkan Svenssons Måleriaffär AB - Hullaryds Bilservice AB - HöglandsVillan AB - Isaryds entreprenad och lantbruk AB - J Embers Åkeri AB - JFS elteknik - Jönköpings Byggvision AB - K-A Johanssons Gräv - Kanonaden Entreprenad AB - Kenneth Råsberg Konsult - Knut Svenssons Rör AB - Lax svets & smide AB - Lekplatskonsulten Sureplay AB - Lennings AB - Nords Golv AB - Prästgårdens mejeri - Passéra AB - Projektteknik i Östergötland AB - Radiator VVS AB - Sealed Air Svenska AB - Stiftelsen Aneby Bostäder - Sven Gustafsson Tandläkarpraktik - Svenska kyrkan - Tobias Plåtslageri AB - Torebrings Grossist AB - TP Skogstjänst AB - Tranås Energi AB - Åke Sigfridssons Bygg AB

Välkommen till årsmöte!

Välkommen till årsmöte!

Välkommen till årsmöte!

Söndagen den 26 februari kl. 11.00 bjuder vi in alla medlemmar till årsmöte i klubbstugan på Norrvalla.

I vanlig ordning kommer vi gå igenom och summera föregående år, samtidigt som vi kommer blicka framåt och planera inför 2023. Självklart kommer även den traditionsenliga smörgåstårtan finnas med på dagordningen. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att delta.

Hör av dig till info@lommarydsif.se om du har några frågor.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötets ordförande och sekreterare
 5. Val av 2 justerare/rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Bokslut 2022
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseposter
  a) Tre ledamöter, 2 år
  b) Två styrelseersättare, 1 år
 11. Val av revisorer
  a) Två ordinarie revisorer, 1 år
  b) En revisorsersättare, 1 år
 12. Val av sektioner, etc.
  a) Fotbollssektionen 7 st, 1 år
  b) Motionskommittén 9 st, 1 år
  c) Damsektionen 2 st, 1 år
  d) Marknadskommittén 9 st, 1 år
  e) Fastighetsansvarig 1 st, 1 år
  f) Plankommittén 2 st, 1 år
  g) Sponsorgrupp 5 st, 1 år
  h) Medlemsansvariga 2 st, 1 år
  i) Ansvariga för aktivitetsstöd/lärgrupper 2 st, 1 år
  j) Ansvarig ungdomslotteriet 1 st, 1 år
  k) Mediaansvarig 1 st, 1 år
  l) Valberedning 3 st, 1 år
 13. Medlemsavgifter 2024
 14. Deltagaravgifter 2024
 15. Användning av aktivitetsstöd
 16. Budget 2023
 17. Rapporter
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

Våra sponsorer

ICA Supermarket Lönnen - Lövsta Trähus

AB Bröderna Lax - Agge & Oskars Rör AB - Aneby Buss & Taxi AB - Aneby Renhållning AB - Anebyhusgruppen AB - Attends Healthcare AB - Bygg och Mark Höglandet AB - Coop Aneby - DB-Bostäder - Däckservice i Aneby AB - Druvan's Gruppen AB - E. Lax Fastigheter AB - EKA Skog AB - Ekonomibyrån i Tranås AB - Fridhs Elektriska Aneby AB - Håkan Svenssons Måleriaffär AB - Hullaryds Bilservice AB - HöglandsVillan AB - Isaryds entreprenad och lantbruk AB - J Embers Åkeri AB - JFS elteknik - Jönköpings Byggvision AB - K-A Johanssons Gräv - Kanonaden Entreprenad AB - Kenneth Råsberg Konsult - Knut Svenssons Rör AB - Lax svets & smide AB - Lekplatskonsulten Sureplay AB - Lennings AB - Nords Golv AB - Prästgårdens mejeri - Passéra AB - Projektteknik i Östergötland AB - Radiator VVS AB - Sealed Air Svenska AB - Stiftelsen Aneby Bostäder - Sven Gustafsson Tandläkarpraktik - Svenska kyrkan - Tobias Plåtslageri AB - Torebrings Grossist AB - TP Skogstjänst AB - Tranås Energi AB - Åke Sigfridssons Bygg AB

Ny huvudtränare klar för damlaget

Ny huvudtränare klar för damlaget

Ny huvudtränare klar för damlaget

Vi kan idag, med stor glädje, presentera damlagets nya huvudtränare – Christian Hansen! Christian kommer senast från uppdrag i Örserums IK, för herrlaget i division 4. Han har innan dess bland annat tränat Gränna AIS damlag och under sin aktiva spelarkarriär var han en högt ansedd forward.

Vi i Lommaryds IF är mycket glada och nöjda att kunna knyta oss till Christian och ser fram emot ett gott samarbete. Han kommer bli en viktigt pusselbit i vårt fortsatta satsning på dam- och flickfotbollen i Aneby kommun.  Varmt välkommen!

Våra sponsorer

ICA Supermarket Lönnen - Lövsta Trähus

AB Bröderna Lax - Agge & Oskars Rör AB - Aneby Buss & Taxi AB - Aneby Renhållning AB - Anebyhusgruppen AB - Attends Healthcare AB - Bygg och Mark Höglandet AB - Coop Aneby - DB-Bostäder - Däckservice i Aneby AB - Druvan's Gruppen AB - E. Lax Fastigheter AB - EKA Skog AB - Ekonomibyrån i Tranås AB - Fridhs Elektriska Aneby AB - Håkan Svenssons Måleriaffär AB - Hullaryds Bilservice AB - HöglandsVillan AB - Isaryds entreprenad och lantbruk AB - J Embers Åkeri AB - JFS elteknik - Jönköpings Byggvision AB - K-A Johanssons Gräv - Kanonaden Entreprenad AB - Kenneth Råsberg Konsult - Knut Svenssons Rör AB - Lax svets & smide AB - Lekplatskonsulten Sureplay AB - Lennings AB - Nords Golv AB - Prästgårdens mejeri - Passéra AB - Projektteknik i Östergötland AB - Radiator VVS AB - Sealed Air Svenska AB - Stiftelsen Aneby Bostäder - Sven Gustafsson Tandläkarpraktik - Svenska kyrkan - Tobias Plåtslageri AB - Torebrings Grossist AB - TP Skogstjänst AB - Tranås Energi AB - Åke Sigfridssons Bygg AB

Ungdomslotteriet 2022

Ungdomslotteriet 2022

Ungdomslotteriet 2022

Är du en av alla vinnare? Nu har vi haft dragning i ungdomslotteriet 2022.

Bälaryds IK, Frinnaryds IF, Lommaryds IF och SOK Aneby arrangerar årligen ungdomslotteriet gemensamt. I listan nedan presenteras alla vinstlotter. Dragningen gjordes den 26 november 2022.

Vinnare (vinstbelopp, lottnummer):

 1. 10 000 kr, 493
 2. 5 000 kr, 257
 3. 5 000 kr, 56
 4. 5 000 kr, 379
 5. 1 000 kr, 279
 6. 1 000 kr, 158
 7. 1 000 kr, 194
 8. 1 000 kr, 54
 9. 1 000 kr, 48
 10. 1 000 kr, 163
 11. 1 000 kr, 72
 12. 1 000 kr, 47
 13. 1 000 kr, 246
 14. 1 000 kr, 276
 15. 500 kr, 453
 16. 500 kr, 102
 17. 500 kr, 448
 18. 500 kr, 477
 19. 500 kr, 404
 20. 500 kr, 122
 21. 500 kr, 310
 22. 500 kr, 352
 23. 500 kr, 76
 24. 500 kr, 212
 25. 500 kr, 435
 26. 500 kr, 482
 27. 500 kr, 280
 28. 500 kr, 181
 29. 500 kr, 28
 30. 500 kr, 471
 31. 500 kr, 239
 32. 500 kr, 161
 33. 500 kr, 230
 34. 500 kr, 135

Våra sponsorer

ICA Supermarket Lönnen - Lövsta Trähus

AB Bröderna Lax - Agge & Oskars Rör AB - Aneby Buss & Taxi AB - Aneby Renhållning AB - Anebyhusgruppen AB - Attends Healthcare AB - Bygg och Mark Höglandet AB - Coop Aneby - DB-Bostäder - Däckservice i Aneby AB - Druvan's Gruppen AB - E. Lax Fastigheter AB - EKA Skog AB - Ekonomibyrån i Tranås AB - Fridhs Elektriska Aneby AB - Håkan Svenssons Måleriaffär AB - Hullaryds Bilservice AB - HöglandsVillan AB - Isaryds entreprenad och lantbruk AB - J Embers Åkeri AB - JFS elteknik - Jönköpings Byggvision AB - K-A Johanssons Gräv - Kanonaden Entreprenad AB - Kenneth Råsberg Konsult - Knut Svenssons Rör AB - Lax svets & smide AB - Lekplatskonsulten Sureplay AB - Lennings AB - Nords Golv AB - Prästgårdens mejeri - Passéra AB - Projektteknik i Östergötland AB - Radiator VVS AB - Sealed Air Svenska AB - Stiftelsen Aneby Bostäder - Sven Gustafsson Tandläkarpraktik - Svenska kyrkan - Tobias Plåtslageri AB - Torebrings Grossist AB - TP Skogstjänst AB - Tranås Energi AB - Åke Sigfridssons Bygg AB

Summering av 2021

Summering av 2021

Summering av 2021

Ordförande summerar 2021

Detta år blev på grund av pandemin och dess restriktioner nästan exakt som 2020; ingen marknad, enkelserie i fotbollen, inställa cuper/träningsläger och så vidare. Trots detta lyckades vi genomföra en säsong med våra fotbollslag, stor eloge till våra spelare och ledare. Tyvärr hade vi inget seniorlag för herrar på grund av få lite spelarmaterial. Våra trevliga tipspromenader gick även dom på sparlåga. 

I skrivande stund släpps alla restriktioner och vi ser med tillförsikt emot ett trevligt 2022, där vi hoppas på ett normalt år med full aktivitet på Norrvalla. 

Ett stort tack till alla ledare och aktiva inom Lommaryds IF. Även ett stort tack till våra sponsorer.

Ulf Holgersson
Ordförande Lommaryds IF

Verksamhetsberättelse 2021

2021 har varit ett väldigt annorlunda år på många plan. I styrelsen satt Ulf Holgersson som ordförande, Tommy Carlsson som vice ordförande, Wilma Johansson som sekreterare, Petter Larsson som vice sekreterare, Arvid Rydberg som kassör och Malin Andersson samt Johan Fridh som ledamöter. De flesta styrelsemötena har planerats på tisdagar den andra veckan i månaden med några undantag. Majoriteten av mötena hölls digitalt via Skype. Det totala antalet medlemmar i klubben är ca 220 st.

Fotbollsåret i korthet:

På grund av spelarbrist lades herrlaget ned och därmed blev det enda seniorlaget i Lommaryd damlaget.

Damlaget har fortsättningsvis tränats av Alfred Palmér och Pernilla Löf under säsongen. Det blev en väldigt lång försäsong som pågick hela våren eftersom Smålands fotbollsförbund beslutade att divisionen skulle spela enkelserie under hösten. Träningslägret som blivit framflyttad från 2020 blev inte heller av under året. Truppen var relativt tunn och damlaget snittade på 8–12 personer per träning. Under matcherna var det vanligt att laget lånade en eller två spelare från 06 laget, vilket uppskattades. Tjejerna kämpade på och slutade på en 4:de placering i division 4. I slutet av säsongen meddelade både Affe och Pernilla att de beslutat sig för att lämna sitt uppdrag som tränare.

Eftersom både 07 laget i Lommaryd och 06 laget från ASK tappade spelare inför säsongen beslutade sig föreningarna att starta ett samarbete mellan lagen. Träningarna varierade både ute på Norvalla och på Furulid. De spelade en 06 serie och var anmälda till 11-m. Tjejerna skulle åkt på ett träningsläger till Halmstad men likt damlagets läger blev det inställt. Ledare från vår förening var Maria Ström, Tilda Lindstrand och Jennifer Hedin.

Flickor 08 har under säsongen tränats av Åsa Löfqvist, Sofia Fagerström och Niklas Ericsson. De har totalt varit ungefär 14 spelare där närvaronivån har varit hög på träningarna. Under hösten bliv laget sjukdomsdrabbat under en period vilket ledde till att matcher fick dirigeras om. Tyvärr har ledarna behövt lägga mycket tid på administrativt arbete till följd av Corona och de har inför vissa matcher behövt stressleta efter domare.  

Flickor 10 bestod av ca 15 positiva tjejer mellan årskullarna 2009–2011. De har tränats av ledarna Malin Andersson och Anna Sjöberg. De har deltagit i en F10 serie där resultaten varit blandade. Tjejerna har fått uppleva både vinster och förluster och deras tränare är väldigt nöjda med spelarnas utvecklingskurvor.

Johan Fridh och Niklas Fridh har under säsongen ansvarat för varsitt knattelag.

Kommitteeåret i korthet:

Damkommittén var inte aktiv under året och motionskommittén kom först i gång på senhösten med sina tipspromenader, totalt blev det 7 st. Även Marknadskommittén lades på is efter att Styrelsen i våras beslutade att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer eftersom vi inte vågade tro att samhället skulle hinna öppna upp sig till dess, vilket vi hade rätt i.

Trots ett kämpigt 2021 är vi i Styrelsen väldigt stolta över de individer i form av ledare, eldsjälar samt spelare som gett sina hjärtan till klubben. Vi har genomlidit två tuffa år där motivationen inte alltid funnits, men där individer ändå ställt upp för föreningen. Tusen tack och på återseende till ett förhoppningsvis ännu bättre 2022.

Wilma Johansson
Sekreterare Lommaryds IF

Våra sponsorer

ICA Supermarket Lönnen - Lövsta Trähus

AB Bröderna Lax - Agge & Oskars Rör AB - Aneby Buss & Taxi AB - Aneby Renhållning AB - Anebyhusgruppen AB - Attends Healthcare AB - Bygg och Mark Höglandet AB - Coop Aneby - DB-Bostäder - Däckservice i Aneby AB - Druvan's Gruppen AB - E. Lax Fastigheter AB - EKA Skog AB - Ekonomibyrån i Tranås AB - Fridhs Elektriska Aneby AB - Håkan Svenssons Måleriaffär AB - Hullaryds Bilservice AB - HöglandsVillan AB - Isaryds entreprenad och lantbruk AB - J Embers Åkeri AB - JFS elteknik - Jönköpings Byggvision AB - K-A Johanssons Gräv - Kanonaden Entreprenad AB - Kenneth Råsberg Konsult - Knut Svenssons Rör AB - Lax svets & smide AB - Lekplatskonsulten Sureplay AB - Lennings AB - Nords Golv AB - Prästgårdens mejeri - Passéra AB - Projektteknik i Östergötland AB - Radiator VVS AB - Sealed Air Svenska AB - Stiftelsen Aneby Bostäder - Sven Gustafsson Tandläkarpraktik - Svenska kyrkan - Tobias Plåtslageri AB - Torebrings Grossist AB - TP Skogstjänst AB - Tranås Energi AB - Åke Sigfridssons Bygg AB

Summering av 2021

Välkommen till årsmöte!

Välkommen till årsmöte!

Söndagen den 20 februari kl. 11.00 bjuder vi in alla medlemmar till årsmöte i klubbstugan på Norrvalla.

I vanlig ordning kommer vi gå igenom och summera föregående år, samtidigt som vi kommer blicka framåt och planera inför 2022. Självklart kommer även den traditionsenliga smörgåstårtan finnas med på dagordningen. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att delta.

Hör av dig till info@lommarydsif.se om du har några frågor.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötets ordförande och sekreterare
 5. Val av 2 justerare/rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Bokslut 2021
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseposter
  a) Tre ledamöter, 2 år
  b) En styrelseersättare, 1 år
 11. Val av revisorer
  a) Två ordinarie revisorer, 1 år
  b) En revisorsersättare, 1 år
 12. Val av sektioner, etc.
  a) Fotbollssektionen 6 st, 1 år
  b) Motionskommittén 9 st, 1 år
  c) Damsektionen 2 st, 1 år
  d) Marknadskommittén 9 st, 1 år
  e) Fastighetsansvarig 1 st, 1 år
  f) Sponsorgrupp 5 st, 1 år
  g) Medlemsansvariga 2 st, 1 år
  h) Ansvariga för aktivitetsstöd/lärgrupper 2 st, 1 år
  i) Ansvarig ungdomslotteriet 1 st, 1 år
  j) Valberedning 3 st, 1 år
 13. Medlemsavgifter 2023
 14. Deltagaravgifter 2023
 15. Användning av aktivitetsstöd
 16. Budget 2022
 17. Rapporter
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

Våra sponsorer

ICA Supermarket Lönnen - Lövsta Trähus

AB Bröderna Lax - Agge & Oskars Rör AB - Aneby Buss & Taxi AB - Aneby Renhållning AB - Anebyhusgruppen AB - Attends Healthcare AB - Bygg och Mark Höglandet AB - Coop Aneby - DB-Bostäder - Däckservice i Aneby AB - Druvan's Gruppen AB - E. Lax Fastigheter AB - EKA Skog AB - Ekonomibyrån i Tranås AB - Fridhs Elektriska Aneby AB - Håkan Svenssons Måleriaffär AB - Hullaryds Bilservice AB - HöglandsVillan AB - Isaryds entreprenad och lantbruk AB - J Embers Åkeri AB - JFS elteknik - Jönköpings Byggvision AB - K-A Johanssons Gräv - Kanonaden Entreprenad AB - Kenneth Råsberg Konsult - Knut Svenssons Rör AB - Lax svets & smide AB - Lekplatskonsulten Sureplay AB - Lennings AB - Nords Golv AB - Prästgårdens mejeri - Passéra AB - Projektteknik i Östergötland AB - Radiator VVS AB - Sealed Air Svenska AB - Stiftelsen Aneby Bostäder - Sven Gustafsson Tandläkarpraktik - Svenska kyrkan - Tobias Plåtslageri AB - Torebrings Grossist AB - TP Skogstjänst AB - Tranås Energi AB - Åke Sigfridssons Bygg AB