Barn- och ungdomspolicy

Glädje – Trygghet – Stolthet

Vår verksamhetsidé

Lommaryds IF har som huvudsakligt mål att erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet att delta i föreningens fotbollsverksamhet där utgångspunkten är Svenska Fotbollförbundets ”Fotbollens spela, lek och lär”. Ingen skillnad ska finnas beroende på nationalitet, funktionsvariation, religion, kön eller sexuell läggning. Lommaryds IF strävar efter att bygdens barn och ungdomar tillsammans med ledare och föräldrar samt övriga aktiva ska präglas av både gemenskap och utveckling såväl personligt som idrottsligt. Vidare vill Lommaryds IF att barn och ungdomar ska känna glädje för att delta i föreningens olika aktiviteter samt att varje barn och ungdom ska delta i verksamheten på sina egna villkor där ingen uttalad elitsatsning finns.

Här kan du läsa mer om ”Fotbollens spela, lek och lär” på Svenska Fotbollförbundets hemsida.

 

Barn och ungdomar

All verksamhet inom Lommaryds IF ska präglas av glädje oavsett ålder samt att alla barn och ungdomar är välkomna att delta i föreningens olika aktiviteter. Alla ska komma till träning och match för att det är roligt. Lommaryds IF ska också uppträda som ett föredöme för andra föreningar och aktiva. Vi stöttar varandra i både med- och motgång. Vidare ska domslut respekteras samt att vi hälsar på motståndare och domare före match, och tackar efteråt. Naturligtvis hejar vi på vårt eget lag och nedvärderar inte motståndarna.

 

Tränare och ledare

Lommaryds IF tränare och ledare ska vara goda föredömen där engagemang kommer till uttryck både på- och utanför planen. I rollen som tränare och ledare är man klubbens ansikte utåt och agerar därefter. Oavsett med- eller motgång ska ledare och tränare uppträda som ett föredöme inför spelare, motståndare, domare och övriga. Kamratanda, gemenskap samt sammanhållning är viktiga grundpelare i arbetet med att se till att varje barn och ungdom blir sedd i sitt idrottsutövande men också som individ. Lommaryds IF tränare och ledare har som främsta uppgift att utveckla barn och ungdomar som fotbollsspelare på ett positivt sätt och det primära målet är att så många som möjligt fortsätter att spela och träna så långt upp i åldrarna som möjligt. För att kunna uppnå föregående mål bör varje ledare och tränare vara utbildad genom Smålands Fotbollsförbunds olika utbildningar, exempelvis ledarskaps- och träningslärarutbildningar alt. likande utbildningar som motsvarar dessa. Våra tränare ser inte vinsten i en match som det viktigaste utan ska se till att barn och ungdomar tävlar på ett sunt sätt. Genom lek och rolig träning som är utvecklande ska våra barn och ungdomar få ett positivt förhållande till både fotbollen och föreningen.

Lommaryds IF tränare och ledare ska aktivt arbeta för att motverka mobbing samt all annan form av trakasserier då föreningen har nolltolerans på detta område. Det är också ledare och tränarens uppgift att förmedla det budskap som finns i barn- och ungdomsverksamhetspolicyn samt att denna efterlevs.

 

Föräldrar

Lommaryds IF ser föräldrar och närstående till föreningens barn och ungdomar som en viktig del för att vår verksamhet ska fungera. Föreningen genomför en rad olika arrangemang vilket gör att behovet av föräldrar och närståendes engagemang är stort. Genom att dessa aktivt bidrar till föreningsarbetet kan tränaren och ledaren lägga mer tid på föreningens barn och ungdomar och dess sportsliga utveckling och på en fungerande fotbollsverksamhet. Föreningens tränare och ledare agerar för spelarnas skull, inte för föräldrarnas. Även som förälder och närstående är man en representant för föreningen vid träning och match vilket gör att man ska uppträda på ett sportsligt sätt för både med- och motståndare. Liksom tränare, ledare och spelare bör även föräldrar och närstående känna till föreningens policy och se till att den efterlevs.

 

Tobak, alkohol, droger och dopning

Alla som deltar i Lommaryds IFs verksamhet ska känna till samt acceptera vår drogpolicy vilket avser tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat. Föreningen ska hjälpa och stödja barn och ungdomar till ett hälsosamt liv utan droger, detta innefattar även övriga medlemmar, tränare, ledare samt aktiva. I samband med träningar, matcher och cuper tolereras ingen alkoholförtäring bland barn, ungdomar, tränare och ledare samt övriga aktiva. Rökning ska inte ske i anslutning till pågående fotbollsverksamhet liksom att föreningslokalen alltid ska vara rökfri.

Lommaryds IF tar avstånd från allt innehav och användande av dopnings- och narkotiska preparat.

 

Trafiksäkerhet

Föreningen ska med hjälp av tränare, ledare, föräldrar samt aktiva medverka till att samåkning till match och träning främjas för att på så sätt minska belastningen på miljön. Bilförare bör ha innehaft körkort i minst två år när samåkning till- och från föreningsaktiviteter sker. Målsättningen är att alla tränare, ledare, föräldrar, aktiva samt anställda inom föreningen på ett så trafiksäkert sätt som möjligt transporterar sig till och från föreningens aktiviteter och anläggning. Föreningens medlemmar bör använda sig av hjälm vid cykling till- och från anläggningen. Hastighetsbestämmelserna ska följas liksom övriga trafikregler samt att moment i körningen som kan öka risk för olyckor så som omkörning undviks. Användning av mobiltelefon får inte ske under körning, handsfree rekommenderas vid all bilkörning. Bilbälte skall användas vid alla resor och bilen får inte färda fler personer än det finns bilbälte för. I anslutning till anläggningen skall fordon beakta låg hastighet för att minimera olyckor. Fordonet ska vara godkänt av Svensk Bilprovning samt inneha godkända däck beroende på årstid. Last (väskor och bollar m.m.) ska alltid vara väl förankrade så att ingen skadas vid hastig inbromsning eller olycka. Vid aktivitet som bedrivs i föreningens anda under mörkare årstider skall reflexväst användas.

 

Efterlevnad

Denna policy finns tillgänglig på Lommaryds IFs hemsida samt på anslagstavlan i klubbhuset. Alla engagerade i föreningen, tränare, ledare, aktiva, föräldrar ska känna till policyn och efterfölja denna vilket sker genom information på ledarträff före säsongsstart.

Policyn ska varje år revideras vilket ansvaras av styrelsen. Årsmötet beslutar om antagandet av ändringar av policy.

Då ledare eller tränare upptäcker att regler inte följs ska berörd person genast eller så snart som möjligt få en tillsägelse. Skulle beteendet upprepas och varken tillsägelse eller samtal hjälper så kan ledare stänga av deltagaren från träningen. Styrelsen ska då alltid informeras och samtal/uppföljning bör ske med den/de berörda. Motsvarande åtgärder gäller om en tränare eller ledare inte följer föreningens stadgar eller policy. Om en ledare eller tränare inte följer föreningens policy ska en tillsägelse ske via styrelsen. Om förseelsen är allvarlig och inte upphör, kan styrelsen utesluta deltagaren eller ledaren ur föreningen.

 

Ladda ner som pdf

Klicka här för att ladda ner barn- och ungdomspolicyn som pdf.

Våra sponsorer

ICA Supermarket Lönnen - Lövsta Trähus

AB Bröderna Lax - Affes Isolering - Agge & Oskars Rör AB - Aneby Buss & Taxi AB - Aneby Renhållning AB - AT Bilcenter AB - Attends Healthcare AB - Bygg och Mark Höglandet AB - Coop Aneby - DB-Bostäder - Däckservice i Aneby AB - Druvan's Gruppen AB - E. Lax Fastigheter AB - EKA Skog AB - Ekonomibyrån i Tranås AB - Fridhs Elektriska Aneby AB - Håkan Svenssons Måleriaffär AB - Hullaryds Bilservice AB - HöglandsVillan AB - J Embers Åkeri AB - JFS elteknik - Jönköpings Byggvision AB - K-A Johanssons Gräv - Kanonaden Entreprenad AB - Karlsson Lagerman AB - Karlssons Hyvel och Anläggning AB - Kenneth Råsberg Konsult - Lax svets & smide AB - Lekplatskonsulten Sureplay AB - LF Solteknik - Lennings AB - Nords Golv AB - Prästgårdens mejeri - Passéra AB - Projektteknik i Östergötland AB - Radiator VVS AB - Sealed Air Svenska AB - Stiftelsen Aneby Bostäder - Sven Gustafsson Tandläkarpraktik - Svenska kyrkan - Tobias Plåtslageri AB - Torebrings Grossist AB - TP Skogstjänst AB - Tranås Energi AB - Vireda Däckservice - Åke Sigfridssons Bygg AB