Välkommen till årsmöte!

2022-02-06

Söndagen den 20 februari kl. 11.00 bjuder vi in alla medlemmar till årsmöte i klubbstugan på Norrvalla.

I vanlig ordning kommer vi gå igenom och summera föregående år, samtidigt som vi kommer blicka framåt och planera inför 2022. Självklart kommer även den traditionsenliga smörgåstårtan finnas med på dagordningen. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att delta.

Hör av dig till info@lommarydsif.se om du har några frågor.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötets ordförande och sekreterare
 5. Val av 2 justerare/rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Bokslut 2021
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseposter
  a) Tre ledamöter, 2 år
  b) En styrelseersättare, 1 år
 11. Val av revisorer
  a) Två ordinarie revisorer, 1 år
  b) En revisorsersättare, 1 år
 12. Val av sektioner, etc.
  a) Fotbollssektionen 6 st, 1 år
  b) Motionskommittén 9 st, 1 år
  c) Damsektionen 2 st, 1 år
  d) Marknadskommittén 9 st, 1 år
  e) Fastighetsansvarig 1 st, 1 år
  f) Sponsorgrupp 5 st, 1 år
  g) Medlemsansvariga 2 st, 1 år
  h) Ansvariga för aktivitetsstöd/lärgrupper 2 st, 1 år
  i) Ansvarig ungdomslotteriet 1 st, 1 år
  j) Valberedning 3 st, 1 år
 13. Medlemsavgifter 2023
 14. Deltagaravgifter 2023
 15. Användning av aktivitetsstöd
 16. Budget 2022
 17. Rapporter
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

Våra sponsorer

ICA Supermarket Lönnen - Lövsta Trähus

AB Bröderna Lax - Agge & Oskars Rör AB - Aneby Buss & Taxi AB - Aneby Renhållning AB - Anebyhusgruppen AB - Attends Healthcare AB - Bygg och Mark Höglandet AB - Coop Aneby - DB-Bostäder - Däckservice i Aneby AB - Druvan's Gruppen AB - E. Lax Fastigheter AB - EKA Skog AB - Ekonomibyrån i Tranås AB - Fridhs Elektriska Aneby AB - Håkan Svenssons Måleriaffär AB - Hullaryds Bilservice AB - HöglandsVillan AB - Isaryds entreprenad och lantbruk AB - J Embers Åkeri AB - JFS elteknik - Jönköpings Byggvision AB - K-A Johanssons Gräv - Kanonaden Entreprenad AB - Kenneth Råsberg Konsult - Knut Svenssons Rör AB - Lax svets & smide AB - Lekplatskonsulten Sureplay AB - Lennings AB - Nords Golv AB - Prästgårdens mejeri - Passéra AB - Projektteknik i Östergötland AB - Radiator VVS AB - Sealed Air Svenska AB - Stiftelsen Aneby Bostäder - Sven Gustafsson Tandläkarpraktik - Svenska kyrkan - Tobias Plåtslageri AB - Torebrings Grossist AB - TP Skogstjänst AB - Tranås Energi AB - Åke Sigfridssons Bygg AB