Sammanfattning av årsmötet

2020-02-27

Årsmötet 2020 blev mer sentimentalt än vad ett årsmöte brukar vara, då vi tackade av Lars Erik Widell efter lång och trogen tjänst som ordförande i Lommaryds IF. Samtidigt summerade vi förra året och satte ramarna inför 2020.

Mötet inleddes med en tyst minut för Svea Lax, som gick bort under 2019. Svea var under många år aktiv i damsektionen i Lommaryds IF. Efter detta förklarades mötet öppnat. Till mötesordförande utsågs Lars Erik Widell och till sekreterare Helena Piel. Mötet gick igenom verksamhetsberättelsen (finns att läsa i sin helhet längre ner) och bokslutet för 2019. Kassör Malin Andersson berättade att resultatet för 2019 hamnade på ca 32 000 kr.

Därefter lästes revisorernas berättelse upp av Arvid Rydberg. I det stora hela var de mycket positiva till det gångna året och berömde framförallt sponsorgruppen för ett gott arbete med att utöka sponsorintäkterna till föreningen. Revisorerna föreslog att årsmötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet, vilket de gjorde.

Ny ordförande och ledamot i styrelsen

Till ny ordförande valdes Ulf Holgersson. Uffe har under lång tid varit engagerad på alla tänkbara sätt i LIF och inte minst i styrelsen. Utöver detta valdes Arvid Rydberg in som ny ledamot samtidigt som Malin Andersson och Johan Fridh fick förnyat förtroende. Den nya styrelsen består därför av: Ulf Holgersson, Malin Andersson, Tommy Carlsson, Johan Fridh, Helena Piel och Petter Larsson. Joel Bladelius är styrelseersättare.

Övriga val

Utöver val av styrelse och ny ordförande så genomföres en hel del andra val.

Revisorer:

Lars-Erik Fälth och Ann-Louise Björklund. Helena Neij, revisorersättare.

Fotbollssektionen:

Joel Bladelius (sammankallande), Mikael Widell, Tommy Carlsson, Niklas Fridh, Jonathan Friberg, Jennifer Hedin, Maria Ström och Simon Holgersson.

Motionskommittén:

Lars-Erik Widell (sammankallande), Märit Widell, Ninna Ström, Anna Torstensson, Anne-Louise Björklund, Doris Malvefors, Rolf Lax, Vivianne Wahlström och Tuula Lindahl.

Damsektionen:

Berit Sundell (sammankallande) och Märit Widell.

Marknadskommittén:

Lars-Erik Widell (sammankallande), Johan Fridh, Petter Larsson, Helena Piel, Katarina Hjukström, Stefan Gustavsson, Malin Andersson, Emma Holgersson och Jonathan Friberg.

Fastighetsansvarig:

Ulf Holgersson.

Sponsorgrupp:

Lars-Erik Widell (sammankallande), Mats Gustavsson, Johan Fridh, Simon Lövqvist och Erik Lax.

Medlemsansvariga:

Malin Andersson och Petter Larsson.

Ansvariga för aktivitetsstöd/lärgrupper:

Malin Andersson och Petter Larsson.

Ansvarig för ungdomslotteriet:

Johan Lövqvist.

Plankommittén:

Per Holgersson och Stefan Palmér.

Medlems- och deltagaravgifter 2021

Årsmötet beslutade om att medlemsavgiften nästa säsong (2021) ska vara samma som i år, med andra ord 150 kr/person och 300 kr/familj (två vuxna och barn t.o.m. 18 år). Även deltagaravgiften beslutades att bli densamma som i år, det vill säga att alla medlemmar som är aktiva inom seniorverksamheterna ska betala 550 kr, utöver medlemsavgiften.

Budget

Kassör Malin Andersson presenterade budgeten för 2020 och berättade att fastighetskontot är högre med tanke på att det måste göras något åt 7-mannaplanen under 2020. Tommy Carlsson berättade att han håller på att undersöka om det finns någon begagnad konstgräsplan som föreningen kan få köpa. Då föreningen firar 75 år under 2020 så kommer det eventuellt avsättas lite pengar till något typ av firande.

Efter mötet uppmärksammades Lasses insatser i föreningen – bland annat genom en film med hälsningar från olika bekanta profiler. Se hela filmen längst ner på sidan.

Verksamhetsberättelse

Ordförande ser tillbaka på 2019 – redan 2020-talet

Allting har en början och ett slut, så även uppdraget att vara ordförande i Lommaryds IF. Efter att ha haft förtroendet i att vara ordförande i Lommaryds IF i många år får andra ta vid nu. Men bilen kommer nog att gå mellan Aneby och Lommaryds IP rätt så ofta även i fortsättningen. För det är ju så att en gång LIF:are alltid LIF:are.

Jag är övertygad om att den som årsmötet väljer till ny ordförande kommer att klara uppdraget galant tillsammans med övriga styrelsen (skulle det komma någon fråga som jag kan bistå med så är jag ju bara ett telefonsamtal bort).

Lommaryds IF är en förening med bred verksamhet där fotbollen är den dominerande verksamheten och har så alltid varit. I vår verksamhetsberättelse går det att läsa vilka verksamheter vi har. Vi har också alltid varit noga att det vi gör ska vara för egna pengar. Vår ekonomi är därför god.

Ett stort tack till alla, både inom och utom föreningen för allt gott samarbete under åren som gått.

Tack för det gångna året och väl mött 2020!

Lars-Erik Widell, ordförande. En gång LIF:are alltid LIF:are

LIF:s verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har under året bestått av: Lars-Erik Widell ordf. Tommy Karlsson vice ordf. Helena Piel sekr. Petter Larsson vice sekr. Malin Andersson kassör. Ulf Holgersson vice kassör. Övrig medlem i styrelsen har varit Johan Fridh. Ordinarie styrelsemöte hålls första helgfria måndagen i månaden.

Antalet medlemmar i föreningen är ca 200. I föreningen bedrivs det olika verksamheten där fotbollen har flest aktiva medlemmar.

Motionskommiten anordnar tipspromenader på våren och hösten varannan söndag med start kl. 14.30 från parkeringen vid Thelegården i Hullaryd. Deltagarsnittet ligger på ca 25 st.

Damsektionen träffas några gånger under året för att handarbeta och umgås. Till marknaden anordnar de ett varulotteri vars överskott går till ungdomsfotbollen.

Föreningens största inkomstkälla är den årliga marknaden som infaller sista fredagen i juli. En marknad gör sig inte själv. Det är många av föreningens medlemmar som är engagerade under marknadsveckan, en del mer andra mindre. Men varje insats är lika viktig för att kunna få marknaden att fungera. Ett stort tack till er alla som hjälpt till.

Föreningen har tre fotbollslag i seriespel och ett knattelag.

Damlaget har tränats av Alfred Palmer. De kom på en fin andraplats i div. 4, med snudd på att få gå upp i div. 3. Inför seriepremiären var de på ett lyckat träningsläger på Öland.

Inför fotbollssäsongen 2019 startades det upp ett herrlag igen i föreningens egen regi efter att i tre säsonger i samarbetat med Bälaryds IK. Under vårsäsongen tränades laget av Peter Karlsson och Niklas Fridh var lagledare. Efter sommaruppehållet tog Joel Bladelius över tränarrollen. Det var ett tufft år för herrlaget resultatmässigt, men de kämpade på och ser framåt istället.

Flicklaget ansvarar Anna Sjöberg och Tommy Karlsson för. Till sin hjälp har de många föräldrar som turas om att hjälpa till på träningar och matcher. De har haft ett träningsläger med övernattning på Norrvalla. Truppen består av ca 25 st tjejer födda 06–08. Säsongen 2019 var sista säsongen på 7-mannaplan. Till nästa år går de upp på stora planen och spelar 9-manna.

Knattelaget har tränat på Norrvalla på söndagsförmiddagarna under ledning av Niklas Fridh och Peter Jansson-Fridh. Det har varit ca. 10 tjejer och killar födda 13–14 som har haft fotbollskul tillsammans.

Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse tacka alla, så väl ledare, aktiva och supportrar för er insats och ert engagemang. Vi ser med spänning fram mot 2020 års verksamheter i Lommaryds IF:s regi.

Helena Piel, sekreterare

Våra sponsorer

ICA Supermarket Lönnen - Lövsta Trähus

AB Bröderna Lax - Affes Isolering - Agge & Oskars Rör AB - Aneby Buss & Taxi AB - Aneby Renhållning AB - AT Bilcenter AB - Attends Healthcare AB - Bygg och Mark Höglandet AB - Coop Aneby - DB-Bostäder - Däckservice i Aneby AB - Druvan's Gruppen AB - E. Lax Fastigheter AB - EKA Skog AB - Ekonomibyrån i Tranås AB - Fridhs Elektriska Aneby AB - Håkan Svenssons Måleriaffär AB - Hullaryds Bilservice AB - HöglandsVillan AB - J Embers Åkeri AB - JFS elteknik - Jönköpings Byggvision AB - K-A Johanssons Gräv - Kanonaden Entreprenad AB - Karlsson Lagerman AB - Karlssons Hyvel och Anläggning AB - Kenneth Råsberg Konsult - Lax svets & smide AB - Lekplatskonsulten Sureplay AB - LF Solteknik - Lennings AB - Nords Golv AB - Prästgårdens mejeri - Passéra AB - Projektteknik i Östergötland AB - Radiator VVS AB - Sealed Air Svenska AB - Stiftelsen Aneby Bostäder - Sven Gustafsson Tandläkarpraktik - Svenska kyrkan - Tobias Plåtslageri AB - Torebrings Grossist AB - TP Skogstjänst AB - Tranås Energi AB - Vireda Däckservice - Åke Sigfridssons Bygg AB